Buzağı Başlangıç Yemi

 

KULLANIM ŞEKLİ

 • GÜRDAL BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ 4 günlük yaştan itibaren 2. ayın sonuna kadar buzağıların önünde serbest bir biçimde bulundurulmalıdır.
 • Buzağıların önünde 4 günlük yaştan itibaren istediği kadar içebileceği şekilde temiz ve taze su bulundurulmalıdır.
 • İlk Gün: Ağız sütü doğumu takiben 1-2 saat içinde en az 3 kg verilmelidir.
 • 2-4 gün arası: Buzağılara verilecek ağız sütü miktarı canlı ağırlığının en az % 10’u (en az 4 kg) kadar olmalıdır. Buzağılara verilecek ağız sütü en az 3, normal süt ya da buzağı maması 2 öğünde verilmelidir. Buzağılara verilecek süt miktarı Tablo 1’deki miktarlardan daha yüksek tutulmamalıdır. Aksi halde buzağıların kuru yemlere olan ilgisi azalacağından daha düşük canlı ağırlık artışı ve yanı sıra daha yavaş işkembe gelişimi elde edilir.
 • Temel bir yaklaşım olarak buzağılara sütten kesilinceye kadar olan dönemde doğum canlı ağırlıklarının %10’u kadar süt / mama verilir.
 • Buzağılara 35 günlük olduklarında kaliteli çayır kuru otu veya yonca kuru otu verilmelidir. Çok erken ya da geç dönemde biçilmiş yonca sindirim bozukluklarına ve ishale yol açabilir. Bu dönemde saman gibi kötü kaliteli kaba yem hammaddeleri kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Buzağılar 60 günlük olduklarında GÜRDAL BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ’ne geçilmelidir.

 

KULLANMA ALANLARI

 • GÜRDAL BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ 4 - 60 günlük buzağıların beslenmesinde kullanılır.


FAYDALARI

 • Sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir.
 • Rumen gelişimini hızlandırır.
 • Buzağı ishallerini önlemede yardımcıdır.
 • Hızlı bir canlı ağırlık artışı sağlar.
 • İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır.

 

Tablo 1: 0 - 60 günlük buzağılar için örnek besleme programı

Yaş (gün)

Ağız Sütü (lt/gün)

Normal Süt (lt/gün)

Gürdal Buzağı Başlangıç Yemi (kg)

Yonca-Kuru Ot (kg)

Su

0-4

4,0 – 6,0

-

-

-

-

5-24

-

4,0 – 6,0

Serbest

-

Serbest

35 – 55

4,0 – 6,0

Serbest

Serbest

Serbest

55 - 60

2,00

Serbest

Serbest

SerbestCopyright GÜRDAL YEM © 2019 | Tüm Hakları Saklıdır...