Düve Yemi

 

KULLANMA ŞEKLİ

  • GÜRDAL DÜVE YEMİ dişi buzağıların 7. ayından itibaren doğuma 3 hafta kalıncaya kadar olan dönemde kullanılan bir yemdir.
  • Ortalama 10 gün içinde alıştırma periyodu ile GÜRDAL DÜVE YEMİ’ne geçilmelidir.
  • GÜRDAL DÜVE YEMİ günde en az iki öğünde verilmelidir.
  • İneklere su serbest olarak sağlanmalı veya eğer mümkün değilse günde en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
  • Damızlık düveler pratik olarak 700-750 gr/gün canlı ağırlık artışı sağlayacak şekilde beslenmelidir, toplam rasyonda verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarlarına ve kalitelerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bilimsel çalışmalarla hazırlanan aşağıdaki tabloda sunulan besleme programlarını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, verimi ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

 

KULLANIM ALANLARI

  • Damızlık amaçlı olarak yetiştirilen düveler ve gebe düvelerin beslenmesinde kullanılan bir yemdir.

 

FAYDALARI

  • Dengeli besin maddesi içeriği gebelik boyunca anne ve yavrunun sağlıklı gelişimini sağlar ve damızlık değerini yükseltir.
  • Uygun meme gelişimi sağlanmasına yardımcı olarak damızlıklardan uzun yıllar verim alınmasını sağlar.
  • Damızlık düvelerin uygun zamanda kızgınlığa gelmelerini sağlayarak gebe kalmalarını sağlar ve döl verimini arttırır.
  • Doğum sonrası oluşabilecek güç doğum ve son atmama gibi metabolik hastalıkların önüne geçer.

 

Yaş (ay)

Gürdal Düve Yemi (kg)

Mısır Silajı (kg)

Saman ya da Kuru Ot (kg)

Yonca Kuru Ot (kg)

5

2,25

1,25

1

1,5

6-7

3,25

1,50

1,25

1,75

8-9

3,75

2,50

2,25

-

10-11

4

2,75

2,50

-

12-13

4,25

3

2,5

-

14-15

4,5

4

2,75

-

16-17

5

4,75

3

-

18-19

5,25

5

3,25

-

20-24

5,25

5

3

-

Not: Bu program elinizde mevcut olan tahıl ve kaba yemlere ve kalitelerine göre değişik şekillerde düzenlenebilir.Copyright GÜRDAL YEM © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır...