Gürbüz Besi Yemi

 

KULLANIM ŞEKLİ

 • GÜRDAL GÜRBÜZ BESİ YEMİ; 150 - 300 kg canlı ağırlığa sahip, besi döneminin başlangıcında yer alan besi sığırlarının sağlıklı bir şekilde kısa zamanda gelişebilmeleri için kullanılacak bir yemdir.
 • Ortalama 10 gün içinde alıştırma periyodu ile GÜRDAL GÜRBÜZ BESİ YEMİ’ne geçilmelidir.
 • GÜRDAL GÜRBÜZ BESİ YEMİ günde en az 2 öğünde verilmelidir.
 • Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalı veya eğer mümkün değilse günde en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
 • Dengeli bir besleme yapabilmek için, GÜRDAL GÜRBÜZ BESİ YEMİ’nden günlük verilecek miktar, toplam rasyonda verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarlarına ve kalitelerine göre değişim göstermektedir.
 • Rasyonda kullanılan hammaddelerin besin maddesi içerikleri besi sığırlarının besi başlangıç döneminde boylarının uzaması ve canlı ağırlık kazanmasına fayda sağlayacaktır.
 • Bu dönemde enerji bakımından zengin olan tahılların yüksek miktarlarda kullanılması önerilmez.

 

KULLANMA ALANLARI

 • 150-300 kg canlı ağırlığa sahip, besi döneminin başlangıcında yer alan besi sığırları için önerilmektedir. Daha sonra GÜRDAL EFE BESİ YEMİ’ne yemine geçiş yapılması önerilir.

 

FAYDALARI

 • Besi başlangıç döneminde hızlı bir şekilde canlı ağırlık artışının olmasını ve boy uzamasını olumlu yönde etkiler.
 • Yemden yararlanma oranı yüksek olduğu için ete dönüşüm oranını yükseltir, yüksek hızlı büyüme sağlar.
 • Lezzetli ve iştah açıcıdır.
 • Enerji, protein, vitamin ve mineraller gibi besin maddeleri bakımından dengelenmiş olan bu yem karkas kalitesi ve randımanı üzerinde olumlu etki yapar.

 

Not: 100 kg canlı ağırlık için elinizdeki hammadde kaynakları dikkate alınarak 1,5-2,0 kg yedirilen tamamlayıcı bir yemdir. Bu yemden beklenen sonucun alınabilmesi için hayvanınızın yaşama payı ihtiyaçları hesaplanması ile besleme programı değişeceğinden, uygulanacak olan hammadde oranları için firma yetkilisi ile irtibata geçebilirsiniz.

 

Canlı Ağırlık (kg)

Gürdal Gürbüz Besi Yemi (kg/gün)

Mısır Silajı (kg/gün)

Kuru Ot - Saman (kg/gün)

150

3-4

2

2

250

4-5

3

2

300

5-6

3

2,5

Not: Bu program elinizde mevcut olan tahıl ve kaba yemlere ve kalitelerine göre değişik şekillerde düzenlenebilir.Copyright GÜRDAL YEM © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır...