Simge Süt Yemi (%18 HP)

 

KULLANIM ŞEKLİ

 • GÜRDAL SİMGE SÜT YEMİ orta ve yüksek verim düzeyine sahip süt sığırlarında kullanılabilecek bir süt yemidir.
 • Ortalama 10 gün içinde alıştırma periyodu ile GÜRDAL SİMGE SÜT YEMİ’ne geçilmelidir.
 • GÜRDAL SİMGE SÜT YEMİ günde en az 2 öğünde verilmelidir, sağım sayısına göre 3 öğünde de verilebilir.
 • İneklere su serbest olarak sağlanmalı veya eğer mümkün değilse günde en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
 • Dengeli bir besleme yapabilmek için, GÜRDAL SİMGE SÜT YEMİ’nden günlük verilecek miktar, toplam rasyonda verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarlarına ve kalitelerine göre değişim göstermektedir. Bilimsel çalışmalarla hazırlanan aşağıdaki tabloda sunulan besleme programlarını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, verimi ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

 

KULLANMA ALANLARI

 • GÜRDAL SİMGE SÜT YEMİ orta verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir.

 

FAYDALARI

 • Sağım dönemindeki toplam süt verimini ve kalitesini arttırır.
 • Maliyeti daha uygun rasyon çözümleri sağlayarak, karlılığı olumlu yönde etkiler.
 • Enerji, protein, vitamin ve mineraller gibi besin maddeleri bakımından dengelenmiştir.
 • Kalitesiz kaba yem kaynaklarının yoğun kullanıldığı rasyonlarda sindirilebilirliği arttırır, kuru madde alımı artar, sağım dönemindeki ineklerin toplam süt verimini ve kalitesini arttırır.
 • Süt ve döl verimine katkıda bulunur.

 

 Tablo 1: 600 kg canlı ağırlığında % 3.60 yağlı süt veren Holstein ırkı süt sığırları için besleme planı örnekleri

Süt Verimi (kg/gün)

Gürdal Simge Süt Yemi (kg)

Mısır Silajı (kg)

Saman (kg)

15 lt

8

 

18

3

20 lt

9

19

3

Not: Bu program elinizde mevcut olan tahıl ve kaba yemlere ve kalitelerine göre değişik şekillerde düzenlenebilir.Copyright GÜRDAL YEM © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır...