Yaman Besi Yemi

 

KULLANIM ŞEKLİ

  • GÜRDAL YAMAN BESİ YEMİ yoğun besi yapan işletmelerde besi sığırlarına serbest biçimde (yiyebildiği kadar) tüketime sunulan, kesim dönemine kadar kullanılacak bir yemdir.
  • Ortalama 10 gün içinde alıştırma periyodu ile GÜRDAL YAMAN BESİ YEMİ’ne geçilmelidir.
  • GÜRDAL YAMAN BESİ YEMİ günde en az 2 öğünde verilmelidir.
  • Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalı veya eğer mümkün değilse günde en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
  • GÜRDAL YAMAN BESİ YEMİ serbest bir şekilde sunularak, dengeli bir besleme yapmak için toplam rasyonla verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarları düzenlenmelidir.
  • Hızlı bir canlı ağırlık artışı sağlamak için kuru madde esasına göre toplam rasyonun en az %15-20’si oranında kaba yem sağlanmalıdır.
  • Rasyonda kullanılan hammaddelerin besin maddesi içerikleri besi sığırlarının kesimden önceki dönemde hızlı bir canlı ağırlık artışı sağlar.

 

KULLANMA ALANLARI

  • Besi döneminin son 2 veya 3 ayına giren besi sığırlarının kesim dönemine kadar beslenmesinde kullanılır.

 

FAYDALARI

  • Besi sığırlarında besinin son dönemlerine girildiğinde (son 2-3 ay) metabolik ve hormonal nedenlerden dolayı enerji ihtiyacı süratle artar. Artan enerji ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Karşılanmaması durumunda canlı ağırlık kazancı düşmeye başlar. Canlı ağırlık kazancını eski seviyesinde tutabilmek veya daha da arttırabilmek için bu dönemde yüksek enerjili besi yemleri kullanılmalıdır. GÜRDAL YAMAN BESİ YEMİ bu amaca hizmet edecek biçimde hazırlanmış yüksek enerjili bir bitirme yemidir.

 

Not: Bu yemden beklenen sonucun alınabilmesi için hayvanınızın yaşama payı ihtiyaçları hesaplanması ile besleme programı değişeceğinden, uygulanacak olan hammadde oranları için firma yetkilisi ile irtibata geçebilirsiniz.

 

Canlı Ağırlık (kg)

Gürdal Yaman Besi Yemi (kg/gün)

Arpa (kg/gün)

Kuru Ot - Saman (kg/gün)

600

9-10

-

2,5

8-9

2,5

2

650

10-11

-

2,5

9-10

3

2

Not: Bu program elinizde mevcut olan tahıl ve kaba yemlere ve kalitelerine göre değişik şekillerde düzenlenebilir.Copyright GÜRDAL YEM © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır...