YEM VE HAMMADDE ANALİZ LABORATUVARI

Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri; et, süt, yumurta gibi ürünleri verebilmeleri için su, karbonhidrat, protein, yağ, vitaminler, mineral maddeler vb. gibi birçok besin maddelerine gereksinim duyarlar. Hayvanlar bu besin maddelerini yedikleri yemler ve içtikleri sudan sağlarlar. Yemlerin besin maddeleri sağlama dışında, dolgu maddesi oluşturma, hayvansal ürünler için koku ve tat unsurlarını sağlama ve gerektiğinde hastalıklardan koruyucu özellikler kazandırma gibi görevleri vardır.

Hayvanlardan en yüksek miktarda ve nitelikte ürün almak için kullanılan yemin besin içeriği büyük önem taşımaktadır. Besin içeriğini belirleyen faktörler hayvanın çeşidine ve içinde bulunduğu döneme göre değişmektedir. Hayvanları büyükbaş, küçükbaş ve kanatlılar olarak gruplandırdığımızda her grup için ve her gruptaki hayvanların farklı dönemleri için ayrı ayrı rasyonlarda yemler üretilmektedir. Yemin besin değeri ve kalitesinin önemi sadece hayvanlar için değil aynı zamanda hayvanlardan elde edilen ürünleri tüketen insanlar için de geçerlidir.

Karma yem üretiminde kullanılan bitkisel kökenli yem hammaddelerinin hasatından depolanmasına kadar ki kısım ile karma yem üretimi sırasındaki değişik aşamalar veya hayvansal kökenli yemlerin üretim aşamaları yemlerin besin değerlerinin değişmesine, fiziksel kalitesinin düşmesine, toksik maddelerin bulaşmasına veya üremesine neden olur. Yem içerisindeki en zararlı etkenler bakteri ve mantarlar tarafından salgılanan toksinlerdir. Yemlerde bulunan bakterilerin bazıları toksinleri yem içerisinde salgılarken bazıları da yemler hayvanlar tarafından alındıktan sonra hayvan vücudunda salgılarlar. Bu mikotoksinleri tüketen insan ve hayvanlarda toksikolojik problemlere rastlanılmaktadır.

Yemin besin içeriği ve enerjisi ulusal ve uluslararası referans yöntemlerle aşağıdaki parametreler analiz edilerek laboratuvarımızda belirlenmektedir.

Bu parametreler;

- Nem

- Ham protein

- Ham yağ

- Ham kül

- Ham selüloz

- Nişasta

- NDF (Neutral Detergent fiber)

- ADF (Acid Detergent fiber)

- ADL (Acid Detergent lignin)

Hayvanların doğrudan veya dolaylı olarak sağlığını tehlikeye atan yukarıda bahsettiğimiz mikotoksinlerin (aflatoksin vb.) analizleri ve sütte aflatoksin M1 analizleri de HPLC (High Performance Liquid Chromatography) ile uluslararası referans yöntemlerle laboratuvarımızda yapılmaktadır. 

Gürdal Yem
1977


Başlıyoruz


Kurucumuz Hacı Mustafa Gürdal öncülüğünde 40 yıllık hikayemiz, Kahramanmaraş'ta hammadde ve yem bayiliği ile başlangıç yapmıştır...


1997


Üretme Zamanı


İkinci neslin baş aktörü Durdu Gürdal’ın girişimcilik ruhu ile tüccarlıktan sanayiciliğe ilk adım atan Gürdal Yem, yem fabrikasını açarak üretime başlamıştır...


2013


Durdu Gürdal Hayvancılık Ar-Ge Merkezi Kuruldu


2013 yılında girişimcilik ve doğruyu yapma arzusu ile büyükbaş AR-GE çiftliğinde üretimi yapılan yemlerin kalite ve besleme açısından araştırma ve uygulamaları yapılarak üreticilere yeni bir deneyim sunulmaya başlanmıştır.


2014


Yem ve Hammadde Analiz Laboratuvarı Kuruldu


AR-GE faaliyetleri kapsamında 2014 yılında hayvancılıkta kullanılan hammaddeler ve yemlerin analizlerine yönelik üretim merkezinde çok yönlü bir laboratuvar kurulmuştur.


2016


Tam Yağlı Soya Üretimi (Full Fat) Başladı


Bu yıl AR-GE araştırmalarına ve hayvancılıkla ilgili çeşitli üretim alanlarına yatırımlarını devam ettiren Gürdal Yem, ‘Tam Yağlı Soya Üretim Tesisi’ kurmuştur...


2017


Balık Yemi Üretimi Başladı


2017 yılının başında büyük bir projeye daha imza atmış olan Gürdal Yem, balık yemi üretim tesisini faaliyete geçirerek, ithalat ve ihracat ile ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmaya hızla devam edecektir.


Copyright GÜRDAL YEM © 2017 | Tüm Hakları Saklıdır...